Reklamacije i pravo na odustanak od ugovora

 

Poštovani kupci, Obaveštavamo Vas da se prema Zakonu o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS, br. 62/2014) kupovina preko našeg portala za internet prodaju www.protehnicom.rs  smatra prodajom na daljinu.

Zakon za slučaj prodaje na daljinu ustanovljava pravo kupca, koji se smatra potrošačem (fizičko lice koje proizvod kupuje radi namirenja svojih individualnih potreba, a ne radi obavljanja profesionalne delatnosti), da odustane od ugovora u roku od 14 dana od dana kada mu je proizvod predat. Prilikom odustanka kupac može, ali ne mora da navede razloge zbog kojih odustaje.

U slučaju odustanka od ugovora, potrošač ima pravo na povraćaj novca ili na zamenu za drugi proizvod. Cena se kupcu vraća po prijemu proizvoda, i nakon što se utvrdi da je proizvod neoštećen i ispravan.

Kupac je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac/izjavu o odustanku. Po isteku roka od 14 dana od dana kada je poslao odustanak, proizvod se više ne moze vratiti.


Prilikom povraćaja robe obavezno je vratiti u ispravnom i nekorišćenom stanju i originalno neoštećenom pakovanju, pri čemu se mora priložiti račun-otpremnica koju je kupac dobio uz porudžbinu, uredno popunjena dokumentacija prethodno poslata na e-mail adresu iz porudžbine radi povrata novca.

Po prijemu proizvoda, utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen. Kupac odgovara za neispravnost ili oštećenje proizvoda koji su rezultat neadekvatnog rukovanja proizvodom, tj. kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost proizvoda koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili njegova priroda, karakteristike i funkcionalnost. Proizvod ne sme da se oseti na duvanski dim. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca, odbiće se vraćanje novca i proizvod će kupcu biti vraćen na njegov trošak.

Trgovac je dužan da potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema obrasca/izjave o odustanku, a nakon prijema proizvoda.

Kod ugovora o prodaji robe, rok od 14 dana računa se od trenutka kada roba dospe u državinu Kupca, odnosno trećeg lica koje je odredio Kupac, a koje nije prevoznik.Kada Kupac jednom porudžbenicom naruči više vrsta roba koje se isporučuju zasebno, rok od 14 dana počinje da teče kada poslednja vrsta naručene robe dospe u državinu Kupca, odnosno trećeg lica koje je odredio Kupac, a koje nije prevoznik. Kada se isporuka robe sastoji iz više pošiljki i delova, rok od 14 dana počinje da teče kada je poslednja pošiljka ili deo, dospeo u državinu Kupca, odnosno trećeg lica koje je odredio Kupac, a koje nije prevoznik. Rok iz ovog stava ističe protekom poslednjeg časa poslednjeg dana roka.

 

Kupac ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koju može dati na posebnom obrascu za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija ili na drugi nedvosmislen način (u daljem tekstu: obrazac za odustanak).Izjava o odustanku od ugovora kod ugovora na daljinu i ugovora koji se zaključuju izvan poslovnih prostorija smatra se blagovremenom ukoliko je poslata Prodavcu u roku iz stava 1. ovog člana. Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata Prodavcu. Ako Prodavac omogući Kupcu da elektronski popuni i pošalje obrazac za odustanak, dužan je da ga o prijemu obrasca bez odlaganja obavesti u pisanoj formi ili na drugom trajnom nosaču zapisa.

 

Formular/Obazac za raskid ugovora možete preuzeti ovde.

 

Popunjeni obrazac potrebno je da pošaljete na našu e-mail adresu: prodaja@protehnicom.rs

Troškove vraćanja robe i novca – direktni troškovi, snosi kupac, sem u slučajevima kada kupac dobije neispravan ili pogrešan artikal. Kupac plaća iznos poštarine po zvaničnom i trenutno važećem cenovniku one kurirske službe putem koje je kupcu izvršena dostava proizvoda.


Kupac nema pravo da odustane od ugovora u slučaju:

 

Isporuke robe ili pružanja usluga čija cena zavisi od promena na finansijskom tržištu na koje Prodavac ne može da utiče i koje mogu nastati u toku roka za odustanak

Isporuke robe proizvedene prema posebnim zahtevima Kupca ili jasno personalizovane

Isporuke zapečaćene robe, zapečaćenih audio, video zapisa ili računarskog softvera, koji su otpečaćeni nakon isporuke

Isporuke robe koja se, nakon isporuke, zbog svoje prirode neodvojivo meša sa drugom robom

isporuke digitalnog sadržaja koji nije isporučen na trajnom nosaču zapisa ako je izvršenje započelo posle prethodne izričite saglasnosti Kupca i njegove potvrde da zna da na taj način gubi pravo na odustanak od ugovora

Ovim Ugovorom Kupac daje izričitu saglasnost isporuke digitalnog sadržaja koji nije isporučen na trajnom nosaču zapisa i potvrđuje da zna da na taj način gubi pravo na odustanak od ugovora.

 

Poštarinu plaćate gotovinom kuriru koji bude preuzimao robu za zamenu.

 

 

Garancija

 

Svaki proizvod koji se nalazi u našem asortimanu poseduje važeću garanciju (saobraznost), koja stupa na snagu od datuma kupovine proizvoda pa do perioda koji je propisan od strane proizvođača odnosno ovlašćenog distributera.

Uz svaki proizvod kupljen putem naših portala kupcu se uz garanciju, obavezno izdaje račun-otpremnica. Proizvod se naručiocu dostavlja u originalnom pakovanju (ambalaži) koju propisuje ovlašćeni uvoznik ili distributer.

 

Postupak za reklamacije

 

PROTEHNICOM GROUP DOO ne snosi odgovornost ili krivicu za oštećenje ili neispravnost proizvoda jer ne vrši proizvodnju, pakovanje ili dostavu proizvoda koji se nalaze u našem prodajnom asortimanu. Shodno toj činjenici, nemamo uvid u opšte stanje proizvoda dostavljenog na adresu naručioca koji u pojedinim slučajevima može biti oštećen prilikom transporta ili proizvodnog procesa.

Međutim, kao Trgovac, shodno zakonu o zaštiti potrošača čije odredbe poštujemo u celosti, imamo obavezu prema kupcu da o proizvodu koji je u delimično ili potpuno oštećenom stanju stigao na adresu naručioca, pokrenemo proceduru po kojoj će neispravni proizvod biti zamenjen novim, ispravnim proizvodom i kao takav, ponovo biti poslat kupcu. Pravo reklamacije kupac može iskoristiti i za proizvode koji su na adresu naručioca stigli bez pratećih delova ili oštećenih delova neophodnih za funkcionisanje proizvoda, kao i proizvode koji ne odgovaraju opisu ili karakteristikama istaknutim na našim portalima.

 

Obavezujemo se na poštovanje zakona o zaštiti potrošača u celosti.

 

Pre nego što navedemo proceduru i opšta pravila za reklamaciju proizvoda, važno je da pročitate našu preporuku o načinu preuzimanja proizvoda kako bi u najvećem delu izbegli mogućnost da preuzmete oštećen ili proizvod koji ne odgovara opisu koji ste sledili prilikom naručivanja. Time na prvom mestu štedite svoje vreme, a nama pružate mogućnost da zamenu proizvoda i njegovo ponovno uručivanje obavimo na što brži način.

 

Preporuka prilikom preuzimanja prozvoda :


U skladu sa dobrim poslovnim običajima oblikovanim u želju da naši klijenti budu maksimalno zadovoljni kroz proces kupovine, apelujemo da kao kupac proizvoda prilikom preuzimanja pošiljke otvorite istu na licu mesta, pred kurirom, kako biste ustanovili da proizvod nije u oštećenom stanju. Proizvod koji na sebi poseduje vidljiva oštećenja, nedostatak vitalnih delova, koji ne odgovara opisu ili karakteristikama navedenim na portalu megaprodavnica.rs ne treba da preuzimate. Oštećenja odmah prijavite kuriru, kako bi se oštećeni proizvod što pre vratio distributeru i poslao zamenski proizvod. Svako oštećenje proizvoda, nedostatak delova ili neispravnost, kupac je dužan da prijavi u roku od 24h od prijema robe.

 

Procedura preuzimanja proizvoda :

 

1.Zamolite kurira da sačeka dok ne ustanovite da su proizvod, kao i njegovi delovi bez oštećenja, da proizvod poseduje propisanu ambalažu, račun i garanciju.

2. Ukoliko proizvod zadovoljava pravila ispravnosti, odgovara opisu koji ste pročitali na portalima etehno.rs i megaprodavnica.rs prilikom njegovog naručivanja, poseduje neophodne ispravne delove koji idu uz proizvod, adekvatnu ambalažu, račun i garanciju, potpišite prijem proizvoda.

 

Procedura reklamacije proizvoda :


Ukoliko proizvod ne zadovoljava gorenavedena pravila ispravnosti, prijavite ustanovljene neregularnosti u vezi sa proizvodom kuriru na licu mesta, odbijte preuzimanje proizvoda i obratite se našem Call centru na broj telefona 061 24 70 945 kako bismo mogli da Vam pošaljemo proizvod koji svojom ispravnošću, karakteristikama i opisom, odgovara proizvodu kakav želite da kupite.

Ukoliko ste ipak primili proizvod, a kasnije ste ustanovili da je došlo do oštećenja proizvoda prilikom transporta, molimo Vas da nas o tome obavestite što pre, a najkasnije u roku od 24h, kao i da napravite fotografiju oštećene ambalaže i proizvoda i istu nam pošaljete na : prodaja@protehnicom.rs  Takođe, neophodno je da sačuvate originalnu ambalažu u kojoj Vam je pošiljka dostavljena, kao i račun i garanciju. Nakon 24h od prijema proizvoda, nećemo biti u mogućnosti da izvršimo prihvat reklamiranog proizvoda.